Select Perf, Desinfekt, 500 ml

Kort produktbeskrivning:

  • Eftersom Select Perf Desinfekt innehåller etanol är det ett effektivt desinfektionsmedel.
  • Select Perf Desinfekt innehåller dessutom glycerin som har mjukgörande effekt på huden, och produkten är alltså ytterst mild och skonsam mot huden.
SKU: 55859 Categories: , , ,

Beskrivning

Användningsområde:
Select Perf Desinfekt används när det krävs en grundlig och effektiv handdesinfektion..

EAN-Kod: 7330176558597

SKU: 55859

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

2–5 ml gnids in på torra och synbart rena händer. (1-2 pumptryck om doseringspump används)

Dosering:

Gnid in Desinfekt mellan fingrarna, på handryggen, i hand-flatan och kring handleden.

Händerna hålls fuktiga med Desinfekt i 30 sekunder och gnids sedan tills de torkar.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +25 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för gnistor/öppen låga. Rökning förbjuden.
Behållaren ska vara väl tillsluten.

UN 1987 – ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, ISOPROPANOL)

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.