Öppet: 08:00-16:00: 0470-57 55 50
office@leany.se
 

Select Pro-Wash T2, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Högalkaliskt textiltvättmedel
  • Utan blekmedel
  • Tvätt upp till 95°

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55822 Category:
Artikelnr
S2, 5 liter
55811
T1, 5 liter
55825
S1, 5 liter
55829
S1, 10 liter
55830
T1, 60 liter
55837
T1, 200 liter
55828
T1, 10 liter
55826
T2, 10 liter
55821
T2, 200 liter
55823
T3, 10 liter
55824
S1, 60 liter
55838
D1, 10 liter
55814
D1, 20 liter
55815
D1, 60 liter
55842
D1, 200 liter
55816
D3, 200 liter
55818
D3, 10 liter
55817
D2, 10 liter
55819

Beskrivning

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH T2 är lämplig för tvätt i både mjukt och hårt vatten vid 40-95°C, kan användas i alla typer av tvättmaskiner vid tvätt av vita och kulörta textiller av bomull eller polyester.

SELECT PRO-WASH T2 är inte lämplig för ömtåliga syntetiska textiller, används inte på ull och silke. Kulörta textilier bör alltid tvättas separat de första 2-3 gångerna

Färgkod: Lila

EAN-Kod: 7330176558221

SKU: 55822

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 8 ml/kg
Normal 10 ml/kg
Kraftig 12 ml/kg

100 ml = 1dl = 115 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tätsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Kaliumhydroxid, Dinatriummetasilikat, pentahydrat

UN 1719
KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S. (Kaliumhydroxid)

Bli en partner

    Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda utan fel. När du har fyllt i formuläret kommer vi att kontakta dig och ge dig ett lösenord så att du kan logga in som partner.