Select Pro-Wash T2, 200 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Högalkaliskt textiltvättmedel
  • Utan blekmedel
  • Tvätt upp till 95°

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55823 Categories: , , ,

Beskrivning

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH T2 är lämplig för tvätt i både mjukt och hårt vatten vid 40-95°C, kan användas i alla typer av tvättmaskiner vid tvätt av vita och kulörta textiller av bomull eller polyester.

SELECT PRO-WASH T2 är inte lämplig för ömtåliga syntetiska textiller, används inte på ull och silke. Kulörta textilier bör alltid tvättas separat de första 2-3 gångerna

Färgkod: Lila

EAN-Kod: 7330176558238

SKU: 55823

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 8 ml/kg
Normal 10 ml/kg
Kraftig 12 ml/kg

100 ml = 1dl = 115 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tätsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

INNEHÅLL: Kaliumhydroxid, Dinatriummetasilikat, pentahydrat

UN 1719
KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S. (Kaliumhydroxid)

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor.

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.