Compass Pro 5

SKU: 55849-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category:

Description

  • Luddfilter Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra, utan att du behöver böja dig Det användarvänliga ECL Easy Clean System för luddfiltret: mindre underhåll och ständigt god funktion
  • Inget utlopp krävs minimala installationskostnader
  • Fuktbalans Avbryter torkningsprocessen vid rätt tidpunkt vilket minskar energikostnaderna
  • Tack vare det unika systemet för kylning av vattnet kan apparaten även fungera i miljörer med höga temperaturer
  • Vändbar lucka för enklare flöde för tvättgodset
  • Tyst i drift