Select Pro-Wash D2, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Förtvätt
  • Effektiv fläckborttagare
  • Tvättförstärkare

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55820 Category:

Description

Användningsområde:

SELECT PRO-WASH D2 är en flytande tvättförstärkare som kan användas på alla typer av tvättmaskiner i för förtvätt och/eller huvudtvätt av textilier nedsmutsade med mineraliska-, vegetabiliska- eller animaliska fetter.

SELECT PRO-WASH D2 kan användas ensamt i förtvätt, med dosering 1:2.

Färgkod: Orange

EAN-Kod: 7330176558207

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad:  

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 2 ml/kg
Normal 3 ml/kg
Kraftig 4 ml/kg

100 ml = 1dl = 100 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan +-0°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga ögonskador.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.