Öppet: 08:00-16:00: 0470-57 55 50
office@leany.se
 

Select Pro-Wash D2, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Förtvätt
  • Effektiv fläckborttagare
  • Tvättförstärkare

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55820 Category:
Artikelnr
Select Pro-Wash S2, 20 liter
55812

Beskrivning

Användningsområde:

SELECT PRO-WASH D2 är en flytande tvättförstärkare som kan användas på alla typer av tvättmaskiner i för förtvätt och/eller huvudtvätt av textilier nedsmutsade med mineraliska-, vegetabiliska- eller animaliska fetter.

SELECT PRO-WASH D2 kan användas ensamt i förtvätt, med dosering 1:2.

Färgkod: Orange

EAN-Kod: 7330176558207

SKU: 55820

Datasäkerhetsblad:  

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 2 ml/kg
Normal 3 ml/kg
Kraftig 4 ml/kg

100 ml = 1dl = 100 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan +-0°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarliga ögonskador.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Bli en partner

    Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda utan fel. När du har fyllt i formuläret kommer vi att kontakta dig och ge dig ett lösenord så att du kan logga in som partner.