Select Pro-Wash T1, 5 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Alkaliskt textiltvättmedel
  • Enzymbaserat, utan blekmedel
  • Tvätt upp till 95°

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55825 Category:

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH T1 är lämplig för tvättning i både mjukt och hårt vatten vid 30-60°C, av alla typer av textilier utom ull och silke.

SELECT PRO-WASH T1 kan användas vid tvätttemperatur upp till 95°C.

SELECT PRO-WASH T1 är lämpligt för blötläggning och handtvätt. Kulörta textilier bör alltid tvättas separat de första 2-3 gångerna

Färgkod: Lila

EAN-Kod: 7330176558252

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: Ecoonline

Produktblad: Ecoonline

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad                Dosering

Lätt                                            8 ml/kg

Normal                                    10 ml/kg

Kraftig                                      12 ml/kg

100 ml = 1dl = 105 g

 

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:

Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan +-0°- +35 °

Sortering av tom förpackning:

Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:

Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

VARNING

Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.