Select Pro-Wash T12 Impregnering, 24Kg

Kort produktbeskrivning:

  • Lågalkalsikt Mopptvättmedel
  • Effektiv och skonsam tvätt av städtextilier
  • Hygiensäkert

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55930 Categories: ,

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH T8 är ett flytande tvättmedel med goda fett- och smutslösande egenskaper som bibehåller microfiberns funktion, och möjliggör maximal livslängd för dukar och städtextilier.

EAN-Kod: 7330176558672

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

 

Additional information

Weight 249 kg
Dimensions 29 × 24 × 38 cm

Dosering

Dosering:

Endast till professionelt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt. Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 8 ml/kg
Normal 10 ml/kg
Kraftig 12 ml/kg

 

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras
åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan 0°– +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

VARNING

Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.