Select Perf, Glasrent, 750 ml

Kort produktbeskrivning:

  • Effektiv rengöring av glasytor som t.ex. fönster, speglar, bilrutor.
  • Löser enkelt fett, olja, nikotin och liknande.
SKU: 55865 Category:

Användningsområde:
Ett effektivt rengöringsmedel till glasytor som t.ex. fönster, speglar, bilrutor etc. Produkten kan samtidigt med fördel användas som målartvätt.

EAN-Kod: 7330176558658

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

 

Dosering

Bruksanvisning:
Används outspädd

Dosering:

Ett effektivt rengöringsmedel till glasytor som t.ex. fönster, speglar, bilrutor etc.
Produkten kan samtidigt med fördel användas som målartvätt.
Undvik användning i närheten av antändningskällor.
Får ej användas på vattenbaserad färg.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -10°- +25 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier