Select Perf, Handdisk, 1 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Select Perf Handdisk är ett koncentrerat diskmedel med goda fettupplösande egenskaper.
  • Select Perf Handdisk ger ett skinande blankt diskresultat och kan användas på aluminium.

 

SKU: 55857 Category:

Description

Användningsområde:
Ett flytande och koncentrerat diskmedel med goda fettupplösande egenskaper, som ger ett skinande diskresultat. Även för aluminium.

EAN-Kod: 7330176558573

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

Diskning:
2 ml per 1 l vatten

Allmän rengöring:
4 ml per 1 l vatten

Fläckborttagning:
Outspätt

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier