Select Perf, Allrent, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Select Perf Golvrent Neutral lämnar en stark skyddsfilm mot bland annat svarta linjer och saltbrännskador.
  • Porfyller repade ytor.

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55855 Categories: , ,

Beskrivning

Användningsområde:
Select Perf Golvrent Neutral, har stor rengörande och vårdande effekt, speciellt på polerade och behandlade golv. Select Perf Golvrent Neutral är lämplig för alla golv som tål vatten. Det rekommenderas att golven regelbundet tvättas växelvis med Select Perf Allrent för att undvika uppbyggnad av tvålfilm.

EAN-Kod: 7330176558559

SKU: 55855

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

DOSERING: 2 ml per 1 l vatten

Dosering:

Inventarier: Applicera lösningen med en trasa eller svamp och gör rent. Använd en skursvamp för att ta bort smuts som sitter fast.

Golv: Manuellt: Applicera lösningen med en mopp och ta därefter bort smutsvattnet.

Maskinellt: Lösningen blandas i en vattentank. Fördela lösningen, skura och ta därefter bort smutsvattnet.
Det rekommenderas att golven regelbundet tvättas växelvis med Select Perf Golvrent för att undvika uppbyggnad av tvålfilm.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarlig ögonirritation.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.