Select Pro-Wash R2, 10 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Skumdämpande
  • Förhindrar vattenfläckar
  • Ger snabb lufttorkning
SKU: 55904 Categories: ,

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH R2 är ett neutralt medel för skumdämpning och för att sänka ytspänningen på diskgods.
SELECT PRO-WASH R2 används i alla typer av diskmaskiner. Är anpassat för mjukt till medelhårt vatten.

Färgkod: Blågrön

EAN-Kod: 7330176559044

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad:

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- 0 °

 

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

Brandfarligt

Irriterande, Irriterar ögonen

Ångor kan göra att man blir dåsig, Förvaras åtskilt från antändningskällor

Innehåll: Isopropanol,tensider, organisk syra