Select Pro-Wash R1, 10 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Skumdämpande
  • Mot kalk-/vattenfläckar
  • Ger snabb lufttorkning
SKU: 55907 Categories: , , ,

Beskrivning

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH R1 är ett torkmedel för skumdämpning och för att sänka ytspänningen på diskgods.
SELECT PRO-WASH R1 används i alla typer av diskmaskiner och alla typer av vatten.
Speciellt lämplig där kalkutfällning förekommer och i maskiner med värmeåtervinning

Färgkod: Blågrön

EAN-Kod: 7330176559075

SKU: 55907

Datasäkerhetsblad:

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- 0 °

 

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

VARNING

Brandfarlig vätska och ånga

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden

 

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor.

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.