Select Pro-Wash R1, 10 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Skumdämpande
  • Mot kalk-/vattenfläckar
  • Ger snabb lufttorkning
SKU: 55907 Categories: ,

Description

Användningsområde:
SELECT PRO-WASH R1 är ett torkmedel för skumdämpning och för att sänka ytspänningen på diskgods.
SELECT PRO-WASH R1 används i alla typer av diskmaskiner och alla typer av vatten.
Speciellt lämplig där kalkutfällning förekommer och i maskiner med värmeåtervinning

Färgkod: Blågrön

EAN-Kod: 7330176559075

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad:

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- 0 °

 

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

VARNING

Brandfarlig vätska och ånga

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden