Select Pro-Wash T3, 20 liter

Kort produktbeskrivning:

  • Skontvätt 30°-40°
  • Effektiv lågtemperatur
  • Ull, silke och syntet

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55824 Category:

Användningsområde:

SELECT PRO-WASH T3 är speciellt framtaget för alla typer av skonsam tvätt vid 30-40°C av ull, silke och alla syntetiska och blandade textilier.

SELECT PRO-WASH T3 har ett högt innehall av tvättaktiva ämnen, som är effektiva vid låga temperaturer och är skonsamma mot textilierna.

Kulörta textilier bör alltid tvättas separat de första 2-3 gångerna

Färgkod: Lila

EAN-Kod: 7330176558245

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad:

Produktblad: 

Dosering

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Dosering:

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Smutsighetsgrad Dosering
Lätt 8 ml/kg
Normal 10 ml/kg
Kraftig 12 ml/kg

100 ml = 1dl = 105 g

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:

Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan +5°- +35 °

Sortering av tom förpackning:

Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:

Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

VARNING

Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.