Select Perf, Allrent, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Ett flytande rengöringsmedel, som effektivt avlägsnar alla vanliga typer av smuts på alla ytor, såväl inventarier som golv.
  • Lämpligt för golvtvätt, där mycket tvålfilm har byggts upp.

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55850 Category:

Användningsområde:
Select Perf Allrent Neutral är ett flytande rengöringsmedel, som effektivt avlägsnar alla vanliga typer av smuts. Lämnar en fräsch doft av nystädat.

EAN-Kod: 7330176558504

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

DOSERING: 2 ml per 1 l vatten

Dosering:

Inventarier: Applicera lösningen med en trasa eller svamp och gör rent. Använd en skursvamp för att ta bort smuts som sitter fast.

Golv: Manuellt: Applicera lösningen med en mopp och ta därefter bort smutsvattnet.

Maskinellt: Lösningen blandas i en vattentank. Fördela lösningen, skura och ta därefter bort smutsvattnet.
Det rekommenderas att golven regelbundet tvättas växelvis med Select Perf Golvrent för att undvika uppbyggnad av tvålfilm.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarlig ögonirritation.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.