Select Perf, Golvrent, 5 Liter

Kort produktbeskrivning:

  • Select Perf Golvrent Alkalisk är ett grundrengöringsmedel som används för regelbunden rengöring av alla ytor, som tål vatten och har goda fettemulgerande egenskaper.

 Nordisk Miljömärkning 5093 0024

SKU: 55844 Categories: , , ,

Beskrivning

Användningsområde:
Select Perf Golvrent Alkalisk är lämpligt för växeltvätt av golv samt regelbunden rengöring av möbler, väggar, målade ytor och köksmaskiner.

EAN-Kod: 7330176558443

SKU: 55844

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

Dosering

DOSERING: 2 ml per 1 l vatten

Dosering:

Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi att doseringen höjs och verkningstiden förlängs för att få bästa möjliga effekt.

Lösningen appliceras på ytan med en svamp, trasa, mopp eller borste. Använd en ren svamp, trasa, mopp eller borste för att ta bort överflödigt grundrengöringsmedel. Vi rekommenderar att svampen, trasan, moppen eller borsten sköljs ofta under avtorkningen. Låt den rengjorda ytan självtorka.
Vid användning av skumutrustning appliceras lösningen på alla ytor som ska rengöras och sköljs därefter med rent vatten.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -5°- +35 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Varningstext

FARA

Orsakar allvarlig ögonirritation.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Kontakta mig

Kontakta mig för order eller frågor

  • T ex vilken produkt eller tjänst du vill ha information om, och gärna om du vill bli uppringd eller få information via mail.