Select Perf, Stålrent, 750 ml

Kort produktbeskrivning:

  • Select Perf Stålrent rengör och beskyddar rostfria stålytor i ett steg
SKU: 55866 Category:

Användningsområde:
Select Perf Universal är ett effektivt och behandlande rengöringsmedmedel för rostfria stålytor inom kök och industri.

EAN-Kod: 7330176558566

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

 

Dosering

Bruksanvisning:

Används outspädd.

Dosering:

Sprayas på en luddfri duk i passande mängd. Underlaget behandlas och efterpoleras
tills en skinande yta uppnås. Vid större stålytor, kan man med fördel spraya direkt på
underlaget/ytan och efterbehandla med en luddfri duk.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- +25 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier