Select Perf, Universal, 750 ml

Kort produktbeskrivning:

  • Grundlig rengöring av kraftigt nedsmutsade ytor, effektiv mot fett, matrester, sot mm.
  • Select Perf Universal har goda fettemulgerande egenskaper.
SKU: 55854 Category:

Description

Användningsområde:
Select Perf Universal är ett effektivt rengöringsmedmedel som används vid noggrann rengöring av extremt smutsiga och feta ytor.

EAN-Kod: 7330176558542

[sv_sku]

Datasäkerhetsblad: 

Produktblad: 

 

Dosering

Bruksanvisning:
Används outspädd

Dosering:

Produkten uppfyller de generella kraven i livsmedelslagen för produkter som används i livsmedelstillverkande verksamheter. Det betyder att produkten vid normal användning och dosering eller under förutsägbara förhållanden inte avger beståndsdelar till livsmedel i en omfattning som kan innebära fara för människors hälsa.

Miljö/Förvaring

Hållbarhet och förvaring:
Förvaras i tättsluten originalförpackning och åtskilt från livsmedel eller djurfoder.
Förvaras mellan -0°- +25 °

Sortering av tom förpackning:
Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet:
Sorteras som farligt avfall, kemikalier